Info

Čo je aktívne rozťahovanie?


Všetky úseky sú pasívne alebo aktívne. Pri pasívnom napínaní sa pri napínaní svalu spoliehate na svoju telesnú hmotnosť, gravitáciu alebo opierku - napríklad remienok alebo napínacie zariadenie. V aktívnom úseku napínate sval sťahovaním svalu, ktorý vykonáva opačnú funkciu. Napríklad by ste si natiahli svoje hamstringy kontraktovaním svojich štvorhlavých bradavíc. Existujú dva typy aktívnych úsekov: statický a dynamický.

Active-Static

V aktívnom statickom úseku natiahnete úsek na určitú dobu, zvyčajne medzi 10 a 30 sekundami. Napríklad môžete sedieť na zemi s nohami rovno. Potom ohnite členky a držte ich v polohe. Pretože svaly na prednej časti dolných končatín sa sťahujú do členkov, jedná sa o aktívny úsek pre lýtkové svaly. Pre aktívny-statický úsek hamstringu leží na podlahe s ohnutými kolenami. Narovnajte jednu nohu a zdvihnite ju čo najbližšie k trupu. Potom držte pozíciu. Vaša štvorhlavá kontrakt na výrobu hamstringového úseku.

Active-Dynamic

Pri aktívnom dynamickom úseku pohybujete svalmi celým rozsahom jeho pohybu bez toho, aby ste sa zastavili v akejkoľvek polohe. Napríklad môžete sedieť na zemi s nohami rovno. Potom opakovane ohnite a nasaďte členky. Tu použijete svalové kontrakcie na vyvolanie pohybu a naťahovanie lýtkových svalov, keď sa členky pohybujú celým rozsahom pohybu. Pre aktívny-dynamický úsek hamstringu leží na podlahe s jedným ohnutým kolenom a jedným kolenom rovno. Opakovane zdvíhajte a spúšťajte predĺženú nohu. Vaše štvorhlavé kĺby a kyčle sa ohýbajú, keď zdvíhate nohu a natiahnete svoje hamstringy.

Výhody

Štúdia publikovaná v „Clinical Journal of Sports Medicine“ zistila, že aktívne napínanie vytvára väčšie zisky v rozsahu pohybu v porovnaní s pasívnym napínaním. Subjekty, ktoré sledovali program aktívnych úsekov, si okrem toho po zastavení programu napínania lepšie udržiavali rozsah pohybu. Výhody aktívneho strečingu sa týkajú športového výkonu aj funkčných pohybov. Výskum publikovaný v "American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation" naznačuje, že starší ľudia môžu významne zvýšiť svoju funkčnú mobilitu vykonaním aktívnych úsekov.

Dôležité informácie

Aj keď aktívne napínanie je vo všeobecnosti bezpečné - pretože regulujete intenzitu napínania iba silou svojich svalových kontrakcií - musíte zistiť, či je napínanie skutočne aktívnym napínaním. Venujte pozornosť gravitácii počas celého pohybu. Niekedy gravitácia a vaša vlastná telesná hmotnosť spôsobujú rozťahovanie, aj keď si myslíte, že sťahujete opačnú svalovú skupinu. Ak máte otázky týkajúce sa konkrétneho úseku a jeho vhodnosti pre vašu fyzickú kondíciu a ciele cvičenia, poraďte sa s osobným trénerom alebo iným odborníkom v oblasti fitness.