Info

Príklady krátkodobých fitness cieľov


Či už chcete tónovať, stratiť pár libier alebo zlepšiť svoje kardiovaskulárne zdravie, prijatie kondičného režimu môže tento trik urobiť. Fitnes však predstavuje významný záväzok času a energie, takže sa chcete ubezpečiť, že sa vám darí vo vašom úsilí. Použitím SMART metódy American Council on Exercise - ktorá predstavuje konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo založené - stanovenie krátkodobých fitness cieľov vám pomôže dosiahnuť dlhodobé výsledky.

Krátkodobé a dlhodobé ciele

Podľa profesora telesnej výchovy, Dr. Charlesa B. Corbina, dosiahnutie krátkodobých cieľov zvyčajne trvá štyri až šesť týždňov. Predstavte si krátkodobé ciele ako odrazové mostíky na ceste k dosiahnutiu dlhodobého cieľa, ktorý môže na rozdiel od toho trvať mesiace. Napríklad krátkodobý cieľ fitnes - chôdza 30 minút denne, päť dní v týždni vás poháňa k vášmu dlhodobému cieľu, ktorým je beh 5K závodu, ktorý sa koná za šesť mesiacov.

SMART Ciele

Použite kritériá SMART na každý z vašich cieľov. Konkrétne ciele sú ľahko zrozumiteľné; napríklad si stanovte cieľ „robiť 25 push-upov“ namiesto zvyšovania pevnosti v hornej časti paže. Merateľnosť vám umožňuje určiť, či ste dosiahli svoj cieľ - do konca budúceho týždňa prejdem míľu do piatich minút. Dosiahnuteľné ciele sú realistické, takže je pravdepodobnejšie, že ich dosiahnete, a menej pravdepodobné, že sa stanete frustrovanými a vzdáte sa. Urobte svoje ciele relevantné pre vaše potreby a situáciu; ak chcete spustiť 5K do šiestich mesiacov, zamerajte sa na cvičenia, ktoré sa zvýšia Napokon si stanovte konečný termín, aby boli vaše ciele časovo ohraničené. Ako bonus si môžete ľahšie zmerať ciele založené na čase. Napíšte svoje ciele, pravidelne ich kontrolujte a nebojte sa robiť revízie.

Kardiovaskulárne ciele

Zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia zahŕňa zvýšenie srdcového rytmu a poskytnutie pľúc cvičeniu, ktoré zase znižuje krvný tlak, nezdravé hladiny cholesterolu a riziko srdcových chorôb. Činnosti ako chôdza, jogging, plávanie, aerobik, švihadlo a in-line korčuľovanie zvyšujú srdcový rytmus. Medzi krátkodobé ciele v oblasti srdca môže patriť 30 minút behu na bežiacom páse tri dni v týždni, chôdza svižne 20 minút štyri dni v týždni, skok šnúrovanie po dobu 15 minút štyrikrát týždenne alebo jazdenie na bicykli po dobu 30 minút trikrát týždenne ,

Ciele silového tréningu

Krátkodobé ciele silového tréningu podporujú vytrvalosť, zlepšujú tonus svalov a zvyšujú metabolizmus. Ciele môžu zahŕňať vykonanie 15 opakovaní cvičení na rôznych svalových skupinách počas najmenej 30 minút, dva dni v týždni. Ak chcete vytvoriť odpor, použite cvičebnú skupinu alebo závažia; zahrňte pravidelné, merateľné zvýšenie odporu alebo hmotnosti ako súčasť vášho krátkodobého cieľového plánu.

Ciele flexibility

Vylepšená flexibilita vedie k väčšej ľahkosti pohybu, menšej tuhosti a zníženiu bolesti kĺbov. Medzi krátkodobé ciele v oblasti flexibility môže patriť cvičenie jednej hodiny jogy, pilates alebo tai chi dvakrát týždenne, vykonávanie 30 minút strečingu trikrát týždenne alebo päť denných strečingov po cvičení alebo ráno po prebudení.

Zdroje