Avíza

Výhody masáže chodidiel


Príjemná je nielen masáž chodidiel, ale aj podpora zdravia a pohody. Podľa čínskej medicíny je väčšina zmyslových nervov vašich vnútorných orgánov v nohách. Počas reflexologického sedenia bude lekár používať nohu ako podrobnú mapu tela a liečiť akékoľvek zdravotné ťažkosti pomocou masáže a tlaku na meridiánové body, ktoré zodpovedajú konkrétnym orgánom a údajne im posielať energiu. Ukázalo sa, že reflexológia a tradičná masáž chodidiel podporujú psychologické a fyzické zdravie.

Relaxácia a zlepšenie pohody

Podľa centra Memorial Memorial Sloan-Kettering Cancer môže masáž chodidiel zlepšiť pocit pohody a byť hlboko relaxačný. V štúdii uskutočnenej na Brightonskej univerzite mali títo pacienti, ktorí dostali masáže chodidiel po operácii bypassu koronárnych tepien, vyššiu úroveň pokoja a pocity psychickej pohody ako pacienti, ktorí nedostávali masáže. Masáž nôh môže byť účinným nástrojom nielen na zníženie pooperačného stresu a úzkosti, ale aj na podporu relaxácie v každodennom živote.

Nevoľnosť a úľava od bolesti

Ak pociťujete nevoľnosť alebo bolesť hlavy, môže vám určitá úľava poskytnúť masáž chodidiel. Štúdia bola vykonaná University of Canberra v Austrálii s cieľom zistiť, či masáž chodidiel môže byť použitá ako liečebný nástroj pre pacientov hospitalizovaných s rakovinou. Osemdesiatim siedmim pacientom sa poskytli masáže chodidiel v štvorminútových prírastkoch na stopu, o ktorých sa zistilo, že majú okamžitý priaznivý účinok na ich pocity nauzey, bolesti a relaxácie. Štúdia zistila, že masáž chodidiel môže byť účinnou doplnkovou liečbou pacientov s rakovinou pri zmierňujú príznaky bolesti a nevoľnosti počas ich choroby.

Zdravšie nohy

Masáž chodidiel stimuluje vaše svaly, zlepšuje krvný obeh, zmierňuje stuhnutosť a napätie a podľa Harvard Medical School môže eliminovať bolesť. Ak si chcete dať masáž, zakúpte si nohu v miestnej lekárni alebo obchode so zdravou výživou. Zložte si topánky a nakláňajte nožný valec dozadu a dopredu, aby ste si rýchlo a osviežili masáž. Uistite sa, že sa prevráti nad hornú časť chodidiel, nielen podrážky. Ak máte vážne zranenie chodidla alebo vážnu bolesť, pred masážou chodidla sa poraďte so svojím lekárom, aby ste zabránili zhoršeniu poranenia.

Reliéf roztrúsenej sklerózy

Reflexológia môže zlepšiť príznaky u pacientov s roztrúsenou sklerózou. V štúdii, ktorú uskutočnilo oddelenie ortopedickej rehabilitácie lekárskeho strediska Sheba, 53 pacientov so sklerózou multiplex dokončilo 11-týždňovú sériu reflexologických ošetrení. Reflexná liečba zahŕňala manuálny tlak a masáž konkrétnych bodov na chodidlách a lýtkach. Reflexná liečba sa ukázala ako prospešná pri zmierňovaní senzorických, motorických a močových symptómov u pacientov so sklerózou multiplex.

Zlepšenie únavy a stresu

Ak ste stredného veku a ženy, príjem potravy môže zmierniť príznaky stresu a únavy a zvýšiť váš obeh. Štúdia vykonaná Katedrou ošetrovateľstva na Songwon College zistila, že reflexológia chodidiel bola účinná pri znižovaní stresu a únavy u premenopauzálnych žien stredného veku a pomáha pri ich prekrvovaní.

Zdroje