Info

Čo je anaeróbna respirácia u ľudí?


Anaeróbne dýchanie sa vyskytuje vo vašom tele, keď nie je dostatok kyslíka na úplné odbúravanie glukózy pre vaše energetické potreby. Keď energicky cvičíte, donútite vaše svaly pracovať tvrdšie, až kým nedosiahnu bod, v ktorom vaše pľúca nemôžu dodávať dostatok kyslíka.

Aeróbne vs. anaeróbne dýchanie

Aeróbne dýchanie, ku ktorému dochádza v mitochondriách vašich buniek, keď je prítomný kyslík, vytvára energiu z úplného rozkladu glukózy, ako aj vody a oxidu uhličitého. Tieto vedľajšie produkty sú ľahko vylúčené, keď dýchate. Anaeróbne dýchanie produkuje menej energie; produkuje tiež kyselinu mliečnu, ktorá sa nedá ľahko vylúčiť - nahromadí sa vo vašich svaloch a spôsobuje bolestivosť a únavu.

Výcvik

Poznanie rozdielu medzi aeróbnym a anaeróbnym tréningom je obzvlášť dôležité pre konkurenčných športovcov, ako sú bežci. Ak beháte príliš rýchlo a príliš skoro v závode, vaše svaly sa unavia a donútia vás spomaliť skôr, ako závod skončí. Ak sa to stane v dlhšom závode, možno nebudete môcť dokončiť. Súčasťou vášho tréningu musí byť naučenie, ako zostať vo vašej aeróbnej zóne.

Bežné vzdialenosti

Rôzne jazdné vzdialenosti si vyžadujú rôzne úrovne aeróbneho a anaeróbneho prispenia. Napríklad kratší beh asi dve míle vyžaduje menej aeróbnej energie, medzi 86 percentami a 93 percentami. Maratón s dĺžkou viac ako 26 kilometrov si vyžaduje 99 percent. Blízko konca maratónu bežci spravidla sprintu a začínajú anaeróbne. Môžete sa sami monitorovať pomocou „talk testu“, aby ste sa uistili, že máte aerobik. Mali by ste byť schopní viesť krátku konverzáciu bez lapania po dychu.

Používanie srdcového monitora

Použitie snímača srdcovej činnosti vám môže pomôcť určiť presnejšiu intenzitu cvičenia ako pri snímaní pulzu. To vám umožní zostať vo vašej aeróbnej zóne. Čím rýchlejšie srdce bije, tým ťažšie pracujete a čím skôr vstúpite do anaeróbnej zóny. Maximálna srdcová frekvencia, ktorá určuje, koľko krvi môže vaše srdce pumpovať, má tendenciu klesať s vekom.