Avíza

Gymnastické vybavenie a bezpečnosť

Gymnastické vybavenie a bezpečnosť


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bezpečnosť gymnastiky závisí od toho, či majiteľ telocvične a trénerský personál preberajú zodpovednosť za bezpečnosť a pohodu svojich športovcov a za zásady a postupy, ktoré sa v telocvični vykonávajú. Majitelia telocvične musia predovšetkým zabezpečiť bezpečný a úspešný program gymnastiky, aby zabezpečili, že ich koučovací personál je kvalifikovaný, skúsený a poistený. Pôvodné výdavky na bezpečný a efektívny program zahŕňajú školenia, vybavenie a poistenie. Môže to byť drahé úsilie, je však potrebné zabrániť zraneniam a súdnym sporom, ktoré z nich môžu vyplynúť. Bezpečné používanie gymnastického náradia si vyžaduje určité opatrenia, ako je preventívna údržba a vzdelávanie.

Druhy vybavenia

Športová gymnastika využíva pri výcviku a vykonávaní niekoľko druhov vybavenia. Okrem mnohých prístrojov, ako sú vyvažovacie lúče, nerovnomerné tyče a klenby, a osobných ochranných prostriedkov, ako sú rukoväte a krieda, by mala mať každá telocvičňa primeraný prísun a rozmanitosť rohoží. Neexistuje nič také ako príliš veľa rohoží. Pri výbere vybavenia postupujte podľa pokynov USA pre gymnastiku. Pri nákupe vybavenia je dôležité neskúšať šetriť peniaze lacnejším a možno menej bezpečným zariadením.

Používanie zariadení

Zariadenie používajte podľa pokynov výrobcu a iba na účel, na ktorý je určený. Zostavte gymnastické vybavenie podľa pokynov výrobcu. Pred každým použitím sa uistite, že je bezpečný a bezpečný. Usporiadajte vybavenie v telocvični, aby ste uľahčili tok z jednej stanice na druhú. Kusy priestoru primerane od seba oddeľte, aby ste zabránili zraneniam pri tréningu športovcov príliš blízko pri sebe. Obmedzte počet športovcov, ktorí súčasne používajú každý kus vybavenia. Obmedzte športovcov v používaní vybavenia bez vhodného bezpečnostného vybavenia, ako sú rohože alebo bez dohľadu kvalifikovaného trénera.

Preventívna údržba

Udržujte všetko vybavenie v dobrom stave vykonávaním pravidelných kontrol údržby, aby ste zhodnotili prípadné škody a opotrebenie. Vybavenie by sa malo pravidelne kontrolovať, kontrolovať a udržiavať. Všeobecne sa odporúča vykonávať tieto kontroly každých šesť mesiacov, zdokumentovať zistenia a podľa potreby vykonať opravy. Podľa potreby skontrolujte rozsah pohybu zariadenia na pohyblivých častiach a oleji. Skontrolujte matice a skrutky, či nie sú uvoľnené. Dbajte na to, aby rohože neboli roztrhané a aby nedošlo k zmene pocitu alebo pevnosti peny. Vymeňte všetko zariadenie, ktoré je mimo opravy.

Sťahovanie a manipulácia so zariadeniami

Ak sa musí zariadenie premiestňovať, mali by tak robiť opatrne dve až štyri osoby v závislosti od jeho veľkosti, hmotnosti a ľahkého pohybu. Pri prenášaní zariadenia smerujte k smeru jazdy a zabezpečte, aby sa káble a kravaty zdvíhali bez podlahy. Výťahové zariadenie nie vyššie ako výška ramena. Nikdy neťahajte zariadenie za podlahu, keď sa pohybuje. Pomocou nôh jemne zdvíhajte a spúšťajte vybavenie a chrbát držte rovno.