Info

Priemerná srdcová frekvencia športovca počas maratónu


Možno ste už nejaký čas bežali a rovnako ako mnohí bežci boli čoraz viac očarení myšlienkou dokončiť maratón. Ak je to tak, kudos - ale pokus o maratón je viac ako len prihlásením sa behom 26,2 míle. Pochopenie vlastnej fyziológie je nevyhnutné a strojové vychystávanie v hrudníku je doslova v centre plánovania vášho tréningu a vykonávania rasy. Priemerná srdcová frekvencia športovca počas maratónu je variabilná v závislosti od určitých faktorov.

Základy fyziológie

Každý, kto robí maratóny, ich prevádzkuje pri rôznych percentách svojej maximálnej srdcovej frekvencie, ktorú možno odhadnúť pomocou vzorca 220 - vek, alebo 206 - (0,88 x vek) pre ženy. Je však možné stanoviť hornú a dolnú hranicu tohto srdcového rytmu. Jeden referenčný srdcový rytmus je ten, ktorý sa týka vášho anaeróbneho prahu alebo AT. Pretože pri tejto srdcovej frekvencii, ktorá je asi 80 až 90 percent maximálnej hodnoty v závislosti od úrovne vašej fyzickej kondície, môžete bežať asi hodinu, vaša maratónová srdcová frekvencia je nevyhnutne pomalšia ako táto, vzhľadom na svetový rekord od roku 2013 bola viac ako dve hodiny. Na druhej strane, nebežíte aerobne, pokiaľ nedosahujete maximum okolo 70 percent, podľa webovej stránky Brian Mac Sports Coach.

Čo je to „priemerný“ maratón?

V roku 2012 ukončilo maratóny v Spojených štátoch okolo 487 000 ľudí. Päťdesiatosem percent boli muži; takmer polovica - 46 percent - boli staršie ako 40 rokov. Medián veku žien finišerov bol 35 rokov a mužov 40 rokov. Medián času žien finišerov boli štyri hodiny, 17 minút, zatiaľ čo ženy boli štyri hodiny, 42 rokov. minút - rozdiel len o 10 percent. Je to podobné rozdielu medzi svetovými rekordmi medzi mužmi a ženami od roku 2012 - dve hodiny, tri minúty pre mužov a dve hodiny, 15 minút pre ženy. Priemerný vek aj priemerný čas sa pre obe pohlavia zvyšujú od roku 1980, keď podľa agentúry Running USA bolo 90 percent finálov muži.

Zásady maratónskeho tréningu

Dvojnásobný olympijský maratón a cvičebný fyziolog Pete Pfitzinger naznačujú, že ideálny maratónový tréning pokrýva celý rad zón srdcovej frekvencie, od najjednoduchšieho aeróbneho behu po najintenzívnejší anaeróbny beh. Hovorí, že anaeróbna prahová hodnota alebo tempo, ktoré sa uskutočňujú pri 80 až 90 percentách maxima, 20 až 40 minút, sú rozhodujúce pre zlepšenie anaeróbneho prahu, čo je kľúčovým faktorom pri maratónskej kondícii. Nevyhnutné sú dlhé jazdy, ktoré sú o 10 až 20 percent pomalšie ako cieľový maratón. Maximálne intervaly VO2 uskutočňované pri 94 až 98 percentách maximálnej anaeróbnej sily. A konečne, maratónske tempo jazdy ponúka to najlepšie v špecifickej príprave.

Záverečná analýza

Vzhľadom k tomu, že dolný koniec aeróbneho úsilia zodpovedá asi 70 percentám maximálneho srdcového rytmu a že dolný koniec anaeróbneho prahového priebehu zodpovedá asi 80 percentám maxima, maratónová srdcová frekvencia pre bežného bežca musí nevyhnutne klesnúť medzi tieto hodnoty. Ďalej, ak je priemerný vek účastníka maratónu okolo 40, potom je priemerná maximálna srdcová frekvencia maratónu v USA okolo 180. Sedemdesiat percent zo 180 je 126, zatiaľ čo 80 percent je 144. Preto srdcová frekvencia v polovici bežec počas maratónu je blízko stredu rozsahu - medzi 126 a 144 alebo 135 údermi za minútu.