Avíza

Cvičenie s plynulým hádzaním


Plyometrické cvičenia sú výbušné pohyby, ktoré rozvíjajú silu. V plyometrickom cvičení sa vaše svaly najskôr roztiahnu, potom sa rýchlo stiahnu a zaškolia vás, aby ste rýchlo vyvinuli silu. Plyometrické hádzané cvičenia sú užitočné najmä pre športovcov, ktorí hádzajú, ako sú hráči baseballu a basketbalu, ako aj pre atlétov z oblasti atletiky, ako sú hádzače diskov a pušky.

Plyometrický výcvik

Väčšina plyometrických hádzacích cvičení používa lekársky loptu a vyžaduje, aby vám partner alebo rebounder vrátil loptu. Začiatočníci by mali začať ľahkou lekárskou loptičkou. Začnite s 2 librámi pri hádzaní dvoma ramenami a 1 librou pri hádzaní jednou rukou. Keď sa dostanete silnejšie, postupujte k ťažšej gule, do 8 libier za hody s dvoma ramenami a 5 libier pre cvičenia s jedným ramenom. Plyometrické cvičenia môžu byť intenzívne. Medzi tréningom nechajte regeneráciu najmenej dva dni,

Chest Pass

Hrudník je vŕtačka s nízkou intenzitou. Je to dobrá voľba, ak začínate s programom plyometrického hádzania. Postavte sa asi 10 stôp od svojho partnera alebo reboundera. Vaše chodidlá by mali mať šírku ramien. Oboma rukami držte liekovku pred hrudníkom. Ľahko sa ohnite lakte, aby ste sa pripravili, potom rýchlo hodte loptu svojmu partnerovi alebo rebounderovi. Chyťte loptu, keď sa vracia k vám. Ohnite lakte, aby absorbovali silu, a potom ju okamžite hádzajte späť. Môžete tiež vystúpiť jednou nohou, keď hodíte loptu pre väčšiu silu.

Hádzanie dvoma rukami

Dvojradový horný hod je tiež plyometrickým cvičením s relatívne nízkou intenzitou. Postavte sa asi 10 stôp od svojho partnera alebo odskočenia, s chodidlami okolo šírky ramien. Držte lekársky loptu v dvoch rukách a zdvihnite ho nad hlavu. Začnite s protiľahlým pohybom mierne posunutím lopty späť. Hoďte loptičku a natiahnite lakte úplne na konci hodu. Keď vám váš partner alebo rebounder vráti loptu, chytte ju nad hlavu a okamžite ju hodte späť.

Jednoramenný hod

Hádzanie jednou rukou je intenzívnejšie ako hádzanie dvoma, takže začnite s menšou hmotnosťou. Postavte sa asi 10 stôp od svojho partnera alebo reboundera so šírkou ramien vašich nôh. Držte loptu v jednej ruke. Vaše rameno by malo byť na boku, lakte ohnuté a predlaktie zvislé. Začnite hádzať natiahnutím ruky, miernym posunutím lopty dozadu a potom hodením svojmu partnerovi alebo rebounderovi. Chyťte loptu v počiatočnej polohe a okamžite ju hodte späť.