Info

Cvičenia pre začiatočníkov pomocou stroja na kladenie káblov


Káblová kladka je všestranný cvičebný výstroj, ktorý je možné prispôsobiť tak, aby bol zameraný na každú väčšiu svalovú skupinu v tele. Tento stroj je výhodný z dôvodu veľkého množstva cvičení, ktoré je možné vykonať na jednom stroji. Väčšina strojov na druhej strane zvyčajne umožňuje iba jedno alebo dve cvičenia. Keď začínate na stroji s kladkami, vyberte nízku hmotnosť a vykonajte dve až tri sady 12 až 15 opakovaní za cvičenie.

Kábel tlačí

Vykonajte toto jednoduché cvičenie, aby ste zvýšili silu a vytrvalosť tricepsov a viacerých svalov v chrbte. Nastavte remenicu približne na výšku hrudníka a na koniec pripevnite tyč. Postavte sa s nohami na šírku ramien od seba a uchopte rukoväť s uchopenou rukou. Potiahnite rukoväť nadol tak, že lakte natiahnete čo najviac. Pomaly nechajte hmotu vrátiť sa do východiskovej polohy.

Rad káblov

Toto klasické lanové cvičenie sa zameriava na viac svalov v chrbte, ako aj na bicepsoch. Pred stroj umiestnite váhovú lavicu a zaujmite polohu. Položte nohy na šírku ramien od seba na plošinu a siahajte dopredu, aby ste uchopili rukoväte ohnutím kolien. Z tejto dosiahnutej polohy vytiahnite chrbát zo stroja a ruky držte rovno. Keď ste sa naklonili dozadu, ako je to len možné, potiahnite rukoväť do rúk. Nechajte závažie vrátiť sa do východiskovej polohy predĺžením lakťov a následným naklonením dopredu,

Kábel na hrudník

Vykonajte toto cvičenie, aby ste si vybudovali silu a vytrvalosť v prsných svaloch. Umiestnite stoličku, ktorá je odvrátená od kladky, a pripevnite prídavné zariadenia približne k výške hrudníka z miesta na sedenie. Uchopte obidve prídavné zariadenia, ohnite lakte tesne pod výškou hrudníka a roztiahnite lakte dopredu. Pomaly nechajte hmotu vrátiť sa do východiskovej polohy.

Kábel stojaci Fly

Toto cvičenie použite na zacieľovanie na prsné svaly a deltový sval. Umiestnite sa medzi dvojmiestny remenový systém a nastavte kladky na ich najvyššie nastavenie. Uchopte dve protiľahlé prídavné zariadenia a pritiahnite ich k sebe pred boky. Mierne sa ohnite v páse a na kolenách a nechajte váhu vytiahnuť ruky dozadu smerom k stroju, zatiaľ čo lakte zostávajú ohnuté. Počas cvičenia udržujte vaše ramená vnútorne otočené.