Recenzia

Ručné cvičenia s gumovým pásom


Ručné cvičenia budujú silu, zvyšujú pružnosť a môžu ponúknuť úľavu od tuhosti. Práca s gumovým pásikom dodáva odporu a intenzite. Zložte zásuvku na nevyžiadanú poštu, zásobovaciu skrinku v práci a oddelenie výroby vášho miestneho obchodu, aby ste mohli experimentovať s pásmami rôznej šírky a sily. Predtým, ako začnete, zohrejte si ruky pomalým oddeľovaním a predlžovaním prstov a potom ich zavrite do voľných pästí. Opakujte 10-krát alebo dokiaľ sa vaše ruky necítia pružnejšie.

Únos prstov

Bočné natiahnutie prstov proti odporu skupiny aktivuje extenzory rúk. Obopnite gumičku okolo vonkajšej strany pravej škvrnitosti, otočte ju raz a vytvorte číslicu osem, a potom vložte prstenec do druhej slučky. Znovu otočte pásku a potom vložte nový prst do novej slučky. Znova točte a potom vložte ukazovateľ do záverečnej slučky. Kapela by sa mala cítiť dosť pevne. Položte dlaň na pevný a hladký povrch, napríklad na stôl. Po uvoľnení palca do strany a jeho pridržaní ľavou rukou pomaly roztiahnite prsty pravej ruky čo najviac od seba. Podržte päť sekúnd a potom ich vráťte do zatvorenej polohy. Cvičenie zopakujte 10 až 15 krát a potom opakujte ľavou rukou.

Palcové rozšírenia

Izolácia palca pomáha budovať silu vo svaloch, ktoré pomáhajú pri uchopení. Omotajte si okolo prstov a palca pravej ruky gumovú pásku. Umiestnite pás do blízkosti prstov. Položte dlaň na stôl. Aby ste zabránili posunu pásu počas cvičenia, držte ho na mieste prstami ľavej ruky. Jemne posuňte palec pravej ruky od prstov a pracujte proti odporu skupiny. Po otvorení palca čo najviac podržte po dobu piatich sekúnd a potom palec vráťte do pôvodnej polohy. Cvičenie zopakujte 10 až 15 krát a potom prepnite do ľavej ruky.

Úplné predĺženie ruky

Omotajte si širokú gumovú pásku okolo prstov a palca pravej ruky a umiestnite pás do blízkosti končekov prstov. Držte pravý lakť pri boku a uvoľnite svaly v paži a ramene. Keď roztiahnete prsty a palec od seba, jemne otvorte ruku a pritlačte ju na odpor skupiny. Predĺženie držte päť sekúnd. Uvoľnite ruku a prsty a potom ruku okamžite znovu vytiahnite. Cvičenie zopakujte 10 až 15 krát a potom prepnite do ľavej ruky.

Tipy a varovania

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa pokúsite pracovať v celom svojom rozsahu pohybu. Ak máte artritídu vo svojich rukách alebo sa zotavujete zo zranenia spôsobeného rukami, prediskutujte vhodnosť konkrétnych cvičení so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom. Ak máte v ruke akútne vzplanutie osteoartritídy, lekár pravdepodobne neodporúča pracovať s gumičkou, kým nezmiznú príznaky. Pri cvičení by ste mali zažiť ľahké až stredné napätie, nie bolesť. Ak v akomkoľvek bode pocítite bolesť, okamžite zastavte.