Recenzia

Posilnenie vašich ankiet v kancelárii


Aj keď vám to môže priniesť výhody, ako napríklad 401 (k) a zdravotné poistenie, vaša pracovná pozícia v kancelárii pravdepodobne nezlepší veľa pre zlepšenie vašej celkovej kondície z dôvodu veľkého množstva času, ktorý strávite pri stole. Napriek tomu všetko nie je stratené; Ak potrebujete stráviť nejaký čas navyše posilňovaním členka po športovom zranení alebo inej fyzickej chorobe, existujú niektoré cvičenia, ktoré môžete urobiť pri sedení a iné, ktoré môžete urobiť len pár metrov od svojho stola.

Krok 1

Natiahnite členok pod stolom otáčaním chodidla v jednom smere o niekoľko otáčok a potom ho otočte späť v opačnom smere. Na ďalšie posilnenie členku lekári v spoločnosti Performance Ortopedics odporúčajú písať abecedu veľkým prstom, aby vám pomohli rozvíjať celý rozsah pohybu členku. Obe tieto cvičenia môžete tiež urobiť, aby ste posilnili opačný členok.

Krok 2

Postavte sa na jednu nohu a potom zdvihnite druhú nohu do výšky kolena. Ak je to možné, natiahnite ruky do strán a jednu minútu podržte. Prepnite na druhú nohu a zopakujte cvičenie.

Krok 3

Vykonajte pretlakovú techniku ​​tak, že sedíte na stoličke s jednou nohou prekríženou nad druhou tak, aby členok jednoducho visel nad vonkajším okrajom opačnej nohy. Namierte nohu nadol a rukou zatlačte nohu ešte ďalej. Zopakujte úsek tak, že posuniete členok nahor a pomocou ruky ju ešte viac zatlačíte.

Krok 4

Pripevnite si cvičebný pás k nohe stola a sadnite si na podlahu otočenú k stolu. Nasaďte cvičebný pás na temeno chodidla a potiahnite ho smerom k sebe, čím získate odpor. Cvičenie zopakujte 10-krát, urobte krátku prestávku a urobte ďalšie dve sady.

Krok 5

Polohy prepínajte tak, aby ste sedeli na podlahe paralelne s pracovným stolom. Posuňte cvičebný pásik cez nohu tak, aby „horná časť“ slučky spočívala v oblúku chodidla. Vytiahnite nohu preč od stola. Cvičenie zopakujte 10-krát, urobte krátku prestávku a urobte ďalšie dve sady.

Krok 6

Polohy prepínajte tak, aby ste sedeli na podlahe rovnobežne s pracovným stolom otočeným opačným spôsobom, ako ste smerovali v kroku 5. Posuňte cvičebný pás cez nohu tak, aby horná časť slučky spočívala na vonkajšej strane chodidla. Vytiahnite nohu, aby ste vytvorili odpor. Cvičenie zopakujte 10-krát, urobte krátku prestávku a urobte ďalšie dve sady.