Recenzia

Ovplyvňuje vaša váha výšku skoku?


Telesná hmotnosť hrá hlavnú úlohu vo výške vertikálneho skoku. Len si predstavte, že si obliekate 20 kilogramovú vestu a pokúsite sa vyskočiť rovno hore; je nepravdepodobné, že môžete skočiť tak vysoko ako bez vesty. Rovnaká myšlienka platí pre nadmernú telesnú hmotnosť. Kľúčom je eliminácia extra telesného tuku a nie chudého svalstva.

Sval verzus tuk

Zloženie tela pozostáva zo štíhlej hmoty a telesného tuku. Sval tvorí hlavnú časť vašej chudej hmoty a je to dôležitý faktor toho, ako vysoko môžete skočiť. Muži potrebujú asi 10 až 25 percent celkového telesného tuku na optimálne zdravie, zatiaľ čo ženy na udržanie dobrého zdravia potrebujú 18 až 30 percent. Telesný tuk môžete merať niekoľkými rôznymi spôsobmi, ale najjednoduchším a najúspornejším spôsobom je, aby lekár použil techniku ​​kožného záhybu. Ak zistíte, že váš telesný tuk je vyšší, ako by mal byť, máte k dispozícii určitý priestor na zníženie hmotnosti, aby ste mohli vylepšiť vertikálny skok.

Moc

Sila zdvíha vaše telo zo zeme a meria sa vynásobením sily rýchlosťou. Čím viac sily máte v dolnej časti tela, tým vyšší môže byť vertikálny skok. Primárne svaly použité pri skákaní sú štvorhlavý sval, klzáky, hamstringy a teľatá. Výkon týchto svalov môžete zlepšiť pomocou techník navrhnutých na zvýšenie energie nižšej postavy vrátane plyometriky. Príklady plyometrických cvičení zahŕňajú rýchle vynechanie lana, skoky v skale a výbušné vyskočenia. Rýchle a násilné pohyby sú kľúčmi k budovaniu vertikálnej skákacej sily.

Vedecká štúdia

Podľa štúdie z roku 2006 zameranej na profesionálnych tanečníkov baletu je obvod vašich lýtok a stehien - pre mužov aj pre ženy - hlavným prediktorom potenciálu vertikálneho skoku. Štúdia publikovaná v časopise "Journal of Dance Medicine and Science" zistila, že účastníci s vyššou úrovňou chudej hmoty v dolnej časti tela boli schopní skočiť vyššie ako účastníci s menšími, menej svalnatými nohami. Rovnaké výsledky sa zistili, pokiaľ ide o obvod lýtkových svalov účastníkov: väčšie lýtkové svaly vedú k vyšším vertikálnym skokom. Táto štúdia podporuje skutočnosť, že nielen vaša telesná hmotnosť, ale aj vaša svalová hmota ovplyvňuje vašu vertikálnu skokovú kapacitu. ,

Posilnenie vertikálneho skoku

Aj keď vaša váha zohráva úlohu pri tom, ako vysoko môžete skočiť, množstvo štíhleho svalu a sily, ktoré máte vo svaloch nôh, je rovnako dôležité, ak nie viac, dôležité. Vertikálny skok môžete maximalizovať znížením telesného tuku a posilnením nôh. Znížte obsah tuku 30 až 60 minút aeróbneho cvičenia štyrikrát až šesťkrát týždenne pri 55 až 85 percentách vášho maximálneho srdcového rytmu, ktorý sa dá vypočítať ako 220 mínus váš vek. Zvýšte silu svojej nohy integráciou silového tréningu do svojho cvičebného plánu, vrátane cvičení s nižším telom, ako sú drepy, zvyšovanie lýtka, predlžovanie nôh, zvlnenie nôh, lisy na nohy a plyometrika.