Info

4 kroky aeróbneho dýchania

4 kroky aeróbneho dýchania


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Aeróbne dýchanie je fyziologický proces, ktorý prebieha vo vašom tele a vytvára molekulu energie nazývanú adenozín-5'-trifosfát alebo jednoducho ATP. Všetky bunky vášho tela sa pri normálnej funkcii spoliehajú na ATP. Toto platí najmä preto, že sa týka vášho pohybového aparátu, ktorý vyžaduje veľké množstvo tejto molekuly, aby sa umožnil normálny pohyb. Počas aeróbneho dýchania existujú štyri hlavné kroky, z ktorých každý prispieva k produkcii ATP.

Glykolýza

Prvým krokom pri aeróbnom dýchaní je glykolýza, čo doslova znamená odbúravanie glukózy. Tento proces prebieha v cytoplazme, ktorá je vo vašich bunkách želé podobnou látkou. Počas glykolýzy sa molekuly glukózy štiepia za vzniku štyroch molekúl ATP, dvoch troch uhlíkových molekúl nazývaných pyruvát a dvoch molekúl nikotínamid adenín dinukleotidu alebo NADH. Aj keď sa tu vytvárajú štyri molekuly ATP, čistým výsledkom sú iba dve molekuly ATP. Dôvodom je skutočnosť, že glykolýza skutočne používa dve ATP počas prvej fázy procesu na výrobu glyceraldehyd-3-fosfátu.

Acetyl-CoA

Ďalším krokom pri aeróbnom dýchaní je tvorba acetyl-koenzýmu A. K tomu dochádza v mitochondriách, ktoré sú malými energetickými organelami vo vašich bunkách. Pyruvát, ktorý sa vytvoril počas glykolýzy, sa premení na acetylovú skupinu s dvoma atómami uhlíka, ktorá sa potom kombinuje s koenzýmom A za vzniku acetyl-coA.

Krebsov cyklus

Tretí krok v aeróbnom dýchaní sa tiež koná vo vašich mitochondriách. Acetyl-coA, ktorý sa vyrobil z pyruvátu, sa kombinuje počas Krebsovho cyklu za vzniku oxaloacetátu, čím sa vytvára citrát. Tento citrát potom prechádza niekoľkými konverznými krokmi za vzniku nasledujúcich zlúčenín v poradí: izocitrát, alfa-ketoglutarát, sukcinyl-CoA, sukcinát, fumarát a malát. Po ceste sa produkuje jedna molekula guanozíntrifosfátu (GTP), tri molekuly NADH a jedna molekula flavin adenín dinukleotidu (FADH2). GTP sa potom prevedie na molekulu ATP.

Elektrónový dopravný reťazec

Posledným krokom aeróbneho dýchania je dopravný reťazec elektrónov alebo ETC. Tento posledný krok používa na generovanie ATP NADH a FADH2, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcich krokoch. Veľa ATP, v skutočnosti - presne 34 molekúl ATP. ETC dosahuje túto veľkú produkciu ATP prečerpávaním vodíka z NADH a FADH2 do vnútornej membrány mitochondrií, čím vytvára gradient elektrochemického protónu (H +). Preto sa vytvára chemická energia a táto energia sa používa na tvorbu energie vo forme ATP prostredníctvom enzýmu ATP syntázy.