Rôzne

Koľko stoja pracovné miesta v nose?


Ak je niekto nespokojný s nosom, môže podstúpiť operáciu nosa (nosa), aby sa narovnal, pretvoril, zmenil dĺžku a celkovo zlepšil jeho celkový vzhľad. Nie všetky nosy sa však vykonávajú výlučne z estetických dôvodov. Niekedy majú ľudia postup na riešenie problémov s dýchaním alebo na odstránenie vrodenej chyby. Náklady na to, čo sa bežne označuje ako nos, môžu kolísať.

Operácia očných viečok

Počas nosa sa kosť a chrupavka pod kožou modifikujú. Vo väčšine prípadov chirurg urobí rez vnútri nosných dierok alebo v priehradke, ktorá sa nachádza medzi nozdrami. Kosť alebo chrupavka sa buď orezajú, alebo narazia. Ak má byť zmena v nose jemná, chirurg môže zhromaždiť chrupavku z hĺbky nosa alebo z ucha. Ak sa má nos výrazne zmeniť, môžu sa použiť implantáty alebo štepy kostí.

Náklady na operáciu nosa

Cena nosa sa pohybuje od 3 000 do 8 000 dolárov. Náklady sa budú líšiť v závislosti od toho, kde v USA sa chirurgia uskutočňuje, odborných znalostí chirurga, či sa vykonáva v nemocnici alebo v ordinácii lekára a rozsahu zmien vykonaných v nose.

Premenné nákladov

Zložitosť individuálnej operácie nosa bude mať vplyv na náklady na postup. Drobná korekcia nosa bude časovo menej náročná ako rozsiahlejšia operácia nosa a bude lacnejšia. Náklady sa môžu tiež líšiť v závislosti od konkrétneho typu vykonávanej nosa

Anestézie

V závislosti od komplikovanosti rinoplastiky môže byť potrebná lokálna alebo celková anestézia. Typ požadovanej anestézie ovplyvní celkovú cenu zákroku. Náklady na anestéziu sa zvyčajne pohybujú od 600 do 1 000 dolárov.

Poplatok za sprostredkovanie

Poloha vášho postupu môže mať vplyv na jeho celkové náklady. Poplatok za zariadenie sa vo všeobecnosti pohybuje medzi 700 a 1 100 dolárov v závislosti od toho, či sa vykonáva v nemocnici alebo na klinike.

Poplatok pre lekárov

Najdrahšou časťou účtu za operáciu nosa je honorár lekára. Je ťažké presne predpovedať sumu, kým váš lekár nevykoná vyšetrenie a nevytvorí prispôsobený plán. Číselný údaj založený na použitých premenných je 2 000 až 6 000 dolárov.

Poistné krytie

Ak sa nosová zástava považuje za lekársku nevyhnutnosť, ako je to v prípade úpravy nosového prechodu na zlepšenie dýchania, niektoré z výdavkov sa môžu vyzdvihnúť zdravotným poistením. Ak sa operácia nosa vykonáva výlučne za účelom zlepšenia jeho vzhľadu, nebude krytá poistením.