Rôzne

Vedľajšie účinky kontrastného farbiva


Od pacienta, ktorý je podrobený CT skenu, sa zvyčajne vyžaduje, aby odobral kontrastné farbivo, vďaka ktorému sú orgány, krvné cievy a tkanivá viditeľnejšie počas zobrazovania. Hoci sú vedľajšie účinky zvyčajne mierne, v zriedkavých prípadoch môžu byť závažné.

Mierne vedľajšie účinky

Mierne vedľajšie účinky spojené s kontrastným farbivom zahŕňajú hrejivý pocit v tele a kovovú chuť v ústach z jódu v farbive. Môže sa vyskytnúť svrbenie a žihľavka, ktorá môže trvať niekoľko minút až niekoľko hodín.

Závažné vedľajšie účinky

Vážne vedľajšie účinky, aj keď oveľa menej pravdepodobné, môžu zahŕňať dýchacie ťažkosti, opuchy hrdla alebo opuchy iných častí tela.

Riziká

Vo väčšine prípadov prínosy kontrastného farbiva prevažujú nad rizikami s tým spojenými, aj keď by ste mali svojho lekára informovať, či ste alergický na lieky alebo na citlivé lieky, kontrastné farbivo, jód alebo mäkkýše.

Potenciálne nebezpečenstvo

Kontrastné farbivo MRI môže byť spojené s nefrogénnou systémovou fibrózou (NSF) a nefrogenickou fibróznou dermopatiou (NFD). Obe tieto choroby sú zriedkavé a zahŕňajú fibrózu kĺbov, očí, pokožky a vnútorných orgánov.

Iné použitia

Kontrastné farbivo nie je vždy potrebné pri CT skenovaní, ale musí sa použiť na detekciu šírenia malignity v mozgu alebo pečeni. Pozrite si zdroje.