Rôzne

Časti tráviaceho systému


Tráviaci systém je kombináciou orgánov zodpovedných za rozklad potravín a ich premenu na energiu a odpad.

Pažerák

Pažerák je trubica, ktorá prenáša jedlo z hrdla do žalúdka prostredníctvom svalových kontrakcií známych ako „peristaltika“. Dospelý pažerák je dlhý asi 10 palcov.

Žalúdok

Peristaltika pokračuje v žalúdku, kde sa žalúdočná kyselina začína rozkladať a skvapalňuje jedlo schopné preniknúť do dolného čreva. Táto tekutá potravinová látka sa nazýva „chyme“.

Tenké črevo

Tenké črevo je dlhé asi 22 stôp a je rozdelené na tri časti: dvanástnik, jejunum a ileum. Potraviny, teraz vo forme „chyme“, sa ďalej štiepia rôznymi enzýmami. Po rozdelení na tenké črevo sa vitamíny, minerály a ďalšie živiny šíria do krvného obehu. Strávená potravina sa premení na energiu.

Hrubé črevo

Čokoľvek, čo nie je užitočné alebo úplne strávené vyššie uvedeným procesom, prechádza do hrubého čreva, ktoré je asi päť stôp dlhé, ale hrubšie ako tenké črevo. V hrubom čreve sa skvapalnená látka premieňa na pevný odpad.

Konečník

Odpad je uložený v konečníku, až kým nie je vypudením odstránený.