Rôzne

Výhody a nevýhody chemickej ochrany proti škodcom


Používanie chemických látok na ničenie a kontrolu škodcov transformovalo moderné poľnohospodárstvo. Mnohé pesticídy sú bežné aj medzi záhradníkmi. Chemické pesticídy zahŕňajú tri rôzne triedy chemikálií: herbicídy, insekticídy a fungicídy. Každý kontroluje špecifický druh škodcu a každý má svoje výhody a nevýhody. Pred použitím akejkoľvek chemickej ochrany proti škodcom zvážte svoje možnosti, aby ste našli ten, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

Efektívnosť

Pesticídy ponúkajú rýchlo pôsobiace a často vysoko účinné prostriedky na usmrtenie alebo kontrolu konkrétneho druhu škodcu. Niekedy môže byť chemická ochrana proti škodcom jedinou v súčasnosti dostupnou možnosťou proti konkrétnemu škodcovi alebo hmyzu. Ako je uvedené v dokumente „Udržanie Zeme“, podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo je približne 55 percent svetového potenciálneho zásobovania potravinami škodcami stratené. Navrhovatelia chemickej ochrany proti škodcom tvrdia, že bez pesticídov by boli straty oveľa horšie. V mnohých domácich a záhradných obchodoch sa predáva široká škála chemických prípravkov na ničenie škodcov; výberom správneho produktu môžete minimalizovať poškodenie, ktoré spôsobí konkrétny typ problémového škodcu na vašich rastlinách, a pestovať zdravšiu a atraktívnejšiu záhradu.

Vývoj

Nadmerné používanie chemickej ochrany proti škodcom podporuje vývoj rezistencie voči pesticídom. Ak sa použijú pesticídy, jedinci, ktorí sú najodolnejší, s najväčšou pravdepodobnosťou prežijú. Ak má ich odolnosť voči chemikáliám genetický základ, potom tieto gény odovzdajú potomstvu svojmu potomstvu, aby sa populácia časom stala odolnejšou. Inými slovami, chemická ochrana proti škodcom pôsobí ako typ umelého výberu rezistencie na pesticídy. Podľa „Essential Environment“ bolo do roku 2000 známych viac ako 2 700 známych prípadov rezistencie 540 druhov škodcov na viac ako 300 pesticídov, vrátane molice diamantovej a vošky zelenej broskyne, ktoré sú poľnohospodárskymi škodcami.

Toxicita a necieľové účinky

Mnoho pesticídov môže nielen ničiť prospešné organizmy, ale aj škodcov. Opeľovače, ako sú včely alebo prírodné predátory, ako sú lienky, môžu byť citlivé na pesticídy; pesticídy môžu byť tiež toxické pre voľne žijúce zvieratá alebo pre domáce zvieratá. Pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnom použití môžu byť niektoré pesticídy toxické aj pre človeka. Používanie pesticídov môže potenciálne zničiť prospešné organizmy alebo voľne žijúce zvieratá a poškodiť tak vašu záhradu, ako aj životné prostredie.