Avíza

Homeostatická regulácia krvného tlaku


Homeostáza je schopnosť tela udržiavať vnútorné prostredie, ktoré je konštantné, bez ohľadu na vonkajšie vplyvy. Telo reguluje krvný tlak, teplotu, dýchanie a dokonca aj hladinu glukózy v krvi pomocou niekoľkých vnútorných mechanizmov na udržanie konštantnosti. Krvný tlak zostáva vďaka normálnym a rýchlym mechanizmom v rámci normálnych limitov. Mechanizmy sa spolu snažia udržiavať približný krvný tlak 120/80 mm Hg.

Rýchle mechanizmy

Baroreceptorový reflex je jedným z najdôležitejších rýchlo pôsobiacich homeostatických mechanizmov zapojených do regulácie krvného tlaku. Pozostáva z receptorov, zmyslových nervov, drene oblúky a motorických nervov, pričom všetky spolupracujú. Ďalším rýchlo pôsobiacim mechanizmom na reguláciu krvného tlaku je vylučovanie adrenalínu a norepinefrínu nadobličkami.

Barareceptorový reflex

Receptory, nazývané baroreceptory, sa nachádzajú na určitých miestach v stenách srdca, kde sú schopné cítiť akúkoľvek zmenu krvného tlaku. Zmyslové nervy sa aktivujú potom, čo baroreceptory zistia zmenu. Pošlú informácie do drene oblongata mozgu, kde sa interpretujú. Meduľa sa potom rozhodne, či má zvýšiť alebo znížiť krvný tlak; v závislosti od toho, aké signály prijal. Aktivujú sa motorické nervy sympatických a parasympatických divízií autonómneho nervového systému, aby sa vykonali úpravy potrebné na udržanie krvného tlaku.

Sympatický nervový systém

Ak je potrebné zvýšenie krvného tlaku, sympatický nervový systém pôjde do práce. Tieto nervy zásobujú elektrický systém srdca a zvyšujú srdcový rytmus a spôsobujú silnejšiu kontrakciu srdca. Sympatický nervový systém tiež spôsobuje zúženie niektorých krvných ciev, čo zvyšuje odolnosť ciev. Spoločne tieto reakcie zvyšujú množstvo krvi pumpovanej srdcom každú minútu, čo zvyšuje krvný tlak.

Parasympatický nervový systém

Ak je potrebné zníženie krvného tlaku, medulla oblongata signalizuje parasympatickému nervovému systému, aby spôsobil zníženie srdcového rytmu, čo tiež zníži krvný tlak. Parasympatické nervy tiež spôsobujú rozšírenie alebo otvorenie krvných ciev, čo znižuje rezistenciu, čo opäť vedie k zníženiu krvného tlaku.

Sekréty nadobličiek

Nadledvina vylučuje hormóny epinefrín a norepinefrín. Obidva tieto hormóny pôsobia tak, že každú minútu zvyšujú množstvo krvi čerpané srdcom. Spôsobujú tiež zúženie krvných ciev. Tieto účinky pomôžu so zvýšením krvného tlaku.

Pomalé mechanizmy

Existuje niekoľko mechanizmov, ktoré sa zaoberajú dlhodobou kontrolou krvného tlaku. Mechanizmus renín-angiotenzín-aldosterón je najdôležitejší. Obličky vylučujú renín do krvného riečišťa, kde interagujú s angiotenzínom. Angiotenzín spôsobuje zúženie krvných ciev a tiež spôsobuje vylučovanie aldosterónu. Aldosterón zvyšuje množstvo vody a sodíka absorbovaného obličkami, čo vedie k zvýšenému množstvu soli a vody v krvi. Táto kombinácia aktivít spôsobuje zvýšenie krvného tlaku.