Avíza

Cvičenia na posilnenie baletu


Od najjednoduchších baletných prechádzok po najzložitejšie zákruty na vrchole, vyžaduje balet silné, dobre členené chodidlá. Vnútorné svaly chodidiel musia byť dostatočne silné, aby umožňovali tanečnici plynule stúpať na prsty na nohách a ovládať skoky. Napriek dôležitosti sily nôh v balete väčšina tried nezahŕňa dostatok kondicionovacích cvičení na vybudovanie sily potrebnej na predchádzanie zraneniam.

Tendus

Jedno z tradičných baletných cvičení - battements tendu - vytvára silu a koordináciu v chodidlách, ak sa sústredíte na ich správne vykonávanie. Urobte pár šliach na stranu, z prvej pozície. Pri vykonávaní šľachy udržiavajte prsty na nohách úplne v kontakte s podlahou, kým nie je členok úplne zašpicatený. Nasmerujte prsty na nohách až po úplnom nasmerovaní členku. To izoluje svaly na chodidle a posilňuje ich. Keď zavriete šľachy, najprv si ohnite prsty na nohách a udržujte členok úplne zašpicatený. Akonáhle sú vaše prsty v kontakte s podlahou, môžete si zavrieť členok, aby ste zavreli šnúru. Ak sa týmto spôsobom sústredíte na vykonávanie všetkých šliach, uvidíte rozdiel v sile nôh.

Kefy na uteráky

Mimo triedy vykonajte kučery uterákov, aby ste posilnili svaly chodidiel. Natiahnite si uterák alebo odporový pás na podlahu pred seba. Položte holú nohu na koniec uteráka, ktorý je najbližšie k vám. Udržiavajte pätu na podlahe, stočte si prsty na nohách, aby zviazali uterák a ťahajte smerom k sebe. Potom roztiahnite prsty na nohách a uchopte ďalší kúsok uteráka, ktorý sa skrúti. Pokračujte, kým si nevytiahnete celý uterák. Opakujte s druhou nohou.

Dominga

Doming je ďalšie cvičenie na cvičenie mimo triedy na posilnenie svalov nôh. Posaďte sa na stoličku s nohami na podlahe pred vami vzdialenými od bokov. Uistite sa, že vaše prsty smerujú priamo dopredu. Držaním špičiek prstov na nohách a pätách na podlahe zdvihnite gule chodidiel a vytvorte pod nohami kopuľu. Držte kupolu pre počet štyri. Potom si oddýchnite. Opakujte 10 alebo 12 krát. Počas cvičenia neohýbajte prsty na nohách.

Odporové pásmo

Odporové pásky vám umožňujú zlepšiť pohyblivosť a silu každého z vašich prstov na nohách. Posaďte sa na podlahu a okolo jedného z vašich veľkých prstov obopnite pás odporu. Pružte si členok a veľké prsty tak, že pritiahnete konce pásky k sebe. Namierte pravý prst na špičke a udržujte si členok v ohybe. Potom, čo niekoľkokrát nasmerujete špičku na odpor skupiny, zopakujte cvičenie s každým z vašich ostatných prstov.