Avíza

História Shinglesovej choroby


Vírusový pásový vírus bol spočiatku podceňovaný z hľadiska závažnosti jeho účinkov, ale choroba je v súčasnosti všeobecne známa. Kroky, ktoré v súčasnosti prebiehajú na vyliečenie choroby, zahŕňajú vývoj nových vakcín.

Histórie

Pásový opar existuje od stredoveku. Toto ochorenie sa však často zamieňalo s kiahňami, pretože to bolo v tom čase jedno z rozšírených chorôb.

Identifikácia

V polovici 17. storočia vedec menom William Herberden objavil, ako rozlíšiť pásový opar a kiahne. Príčina choroby však nebola stanovená až o storočie neskôr.

Význam

O pôvode pásového oparu sa diskutovalo prvýkrát v roku 1831, keď vedec menom Richard Bright uviedol, že je presvedčený, že choroba bola prenášaná gangliom dorzálneho koreňa alebo gangliom miechy.

Mylné

Šindle sa považovali za pomerne bezbolestný a neškodný vírus až do 50. rokov 20. storočia, keď lekárska komunita prvýkrát rozpoznala závažnosť príznakov pásového oparu.

Prevencia / Solution

V roku 2005 bol vyvinutý experimentálny liek s názvom Zostavax na boj s pásovým oparom. Aj keď je príliš skoro na to povedať, liek sa považuje za všeobecne prospešný a bol schválený FDA v roku 2006.